ورود/ثبت نام

هر دقیقه مشاوره: 1,500 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

سیده زینب رضوانی

دانشجوی دکترا با گرایش روانشناسی تربیتی، متخصص خانواده، استادحوزه و برگزار کننده کارگاه های مهارتی-تربیتی، مدیرگروه روانشناسی مجتمع بنت الهدی، دبیر پ ...

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من
هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

بنت الهدی افشاری نژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی سطح 3 تعلیم و تربیت اسلامی گذراندن دوره های تخصصی مشاوره کودک و نوجوان کارشناسی مشاوره سطح 2 حوزوی دارای سابقه ...

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

حمید صادقی

مشاور کودک و نوجوان ،کارشناسی ارشد روانشناسی مثبتگرا،بیش از 15 سال سابقه تدریس،تحقیق و پژوهش در حیطه کار کودک و نوجوان،برگزاری ده ها کارگاه مهارتی همس ...

هر دقیقه مشاوره: 1,200 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

هادی زینال زاده

مشاور کودک و نوجوان، خانواده و ازدواج کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی (با بیش از بیست سال سابقه تحصیل و پژوهش در حوزه علوم اسلامی) پژوهشگر در حوزه دی ...

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

سید احمد شریعتمداری

کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی - طلبه سطح 3 حوزه علمیه- مسئول فرهنگی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان قم - 5سال مربی کودک و نوجوان در مرکز قرآ ...

هر دقیقه مشاوره: 2,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من
هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من
بیشتر