ورود/ثبت نام

هر دقیقه مشاوره: 1,500 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

حمید صادقی

مشاور کودک و نوجوان ،کارشناسی ارشد روانشناسی مثبتگرا،بیش از 15 سال سابقه تدریس،تحقیق و پژوهش در حیطه کار کودک و نوجوان،برگزاری ده ها کارگاه مهارتی همس ...

هر دقیقه مشاوره: 1,200 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من
بیشتر